Δικτυωθείτε με το ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα

Twitter-Icon

icontexto-inside-linkedin

1328465156 icontexto-inside-bloggeryoutube1

Για το NewsLetter του ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα

Οι Εξελίξεις του ΔΔΕΕΨΥ

Σεμινάρια Απριλίου-Μαϊου 2014

Veneti CPT Services Ltd

 


Στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, το Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας® φιλοξενεί τις Επιμορφωτικές Δραστηριότητες της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd.

Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd στοχεύει στην Προαγωγή της Επιστήμης της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχοθεραπείας και στην Διάδοση της Ευρύτερης Ψυχολογικής και Συναφούς Γνώσης.

Η Veneti CPT Services Ltd δραστηριοποιείται διεθνώς στην Προσφορά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης στους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας καθώς και σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Διαφόρων Ειδικοτήτων, στην Ενημέρωση και στην Ευαισθητοποίηση πάσα Ενδιαφερόμενου στις Πρόσφατες Εξελίξεις της Επιστημονικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας αλλά και στην παροχή Συμβουλευτικών και Ψυχοθεραπευτικών Υπηρεσιών.

Οι Επιμορφωτικές Δραστηριότητες  που παρέχονται από την Veneti CPT Services Ltd απευθύνονται στα Μέλη της Επιστημονικής και της Επαγγελματικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας, στους Φοιτητές και Σπουδαστές Ανθρωπιστικών, Ψυχολογικών και Κοινωνικών Επιστημών αλλά και σε κάθε Ενδιαφερόμενο.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 2014

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, 18:00-21:00

Τεχνικές Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους

Δικαίωμα Συμμετοχής: 40 €

Παρασκευή 16 Μαϊου 2014, 18:00-21:00

Η Σημασία της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στην Ανατροφή των Παιδιών

Δικαίωμα Συμμετοχής: 40 €

Τετάρτη 21 Μαϊου 2014, 18:00-21:00

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη & Επικοινωνία στον Χώρο Εργασίας

Δικαίωμα Συμμετοχής: 40 €

Παρασκευή 30 Μαϊου 2014, 18:00-21:00

Οι Ανθρώπινες Αντιδράσεις μπροστά στην Απώλεια & το Πένθος

Δικαίωμα Συμμετοχής: 40 €

Με την ολοκλήρωση των Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων, χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd.

Για δηλώσεις συμμετοχής, καλείτε τo +30.210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014:

Έναρξη Προγράμματος Εξειδίκευσης στην

Θεραπεία των ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

Το "Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Θεραπεία των Διαταραχών της Προσωπικότητας" απευθύνεται στους Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές και στους Ειδικούς στο τομέα της απεξάρτησης που έχουν εκπαιδευτική αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Θεραπεία Σχημάτων ή σε άλλο μοντέλο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης επιλέγονται κατόπιν συνέντευξης.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στοχεύει στην αναγνώριση, στην εξοικείωση και στην κλινική αξιολόγηση των Διαταραχών της Προσωπικότητας. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, σχολιάζονται λεπτομερώς οι ομάδες των Διαταραχών της Προσωπικότητας σύμφωνα με το DSM-5 ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων. Το πρόγραμμα εξειδίκευσης εξελίσσεται σε 4 εργαστήρια.

 

Οι ενδιαφέρομενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξειδίκευσης δηλώνουν συμμετοχή καλώντας στο 210 6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Θεραπεία των Διαταραχών της Προσωπικότητας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014: Το ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα φιλοξενεί τις Επιμορφωτικές Δραστηριότητες της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd

 

Στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, το Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας® φιλοξενεί τις Επιμορφωτικές Δραστηριότητες της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd.

Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd στοχεύει στην Προαγωγή της Επιστήμης της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχοθεραπείας και στην Διάδοση της Ευρύτερης Ψυχολογικής και Συναφούς Γνώσης.

Η Veneti CPT Services Ltd δραστηριοποιείται διεθνώς στην Προσφορά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης στους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας καθώς και σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Διαφόρων Ειδικοτήτων, στην Ενημέρωση και στην Ευαισθητοποίηση πάσα Ενδιαφερόμενου στις Πρόσφατες Εξελίξεις της Επιστημονικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας αλλά και στην παροχή Συμβουλευτικών και Ψυχοθεραπευτικών Υπηρεσιών.

Οι Επιμορφωτικές Δραστηριότητες  που παρέχονται από την Veneti CPT Services Ltd απευθύνονται στα Μέλη της Επιστημονικής και της Επαγγελματικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας, στους Φοιτητές και Σπουδαστές Ανθρωπιστικών, Ψυχολογικών και Κοινωνικών Επιστημών αλλά και σε κάθε Ενδιαφερόμενο.

Με την ολοκλήρωση των Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων, χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων, θα βρείτε στον σύνδεσμο.

Για δηλώσεις συμμετοχής, καλείτε το 210 6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.

Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα

Τον Οκτώβριο 2013 υλοποιήθηκε η Α' Επιμορφωτική Συνάντηση του Προγράμματος Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Κατόπιν αιτημάτων, το ΔΔΕΕΨΥ® ανακοινώνει την έναρξη της Β' Ομάδας Κατάρτισης στις  15 Φεβρουαρίου 2014. 

Οι ενδιαφέρομενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης δηλώνουν συμμετοχή καλώντας στο 210 6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-20:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το ΔΔΕΕΨΥ® σας εύχεται

 

 

Περισσότερα Άρθρα...
Greek
Έχουμε 13 επισκέπτες συνδεδεμένους