Δικτυωθείτε με το ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα

Twitter-Icon

icontexto-inside-linkedin

1328465156 icontexto-inside-bloggeryoutube1

Για το NewsLetter του ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα

Οι Εξελίξεις του ΔΔΕΕΨΥ

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης

στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών


Έναρξη Προγράμματος: 14 Σεπτεμβρίου 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Δηλώσεων Συμμετοχής: 6 Σεπτεμβρίου 2013


Το επαγγελματικό "Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών" απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Άλλους Επαγγελματίες στον χώρο της Ψυχικής Υγείας που διαμένουν στην Αθήνα αλλά και στην ευρύτερη Ελληνική Επικράτεια.

alt

Κατόπιν συνεργασίας, το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών του ΔΔΕΕΨΥ παρέχεται παράλληλα από την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd με έδρα την Κύπρο.

Μέσω της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd, το Πρόγραμμα Κατάρτισης διεξάγεται ταυτόχρονα με την Κύπρο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αίγυπτο, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, στην Ιταλία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού μοντέλου ψυχοθεραπείας παρέχοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι καταρτιζόμενοι να εξοικειωθούν με την αναγνώριση των συμπτωμάτων και την κλινική αξιολόγηση των Αγχωδών Διαταραχών σύμφωνα με το DSM-5.

Το «Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών» εξελίσσεται σε 3 διαδικτυακά διήμερα εργαστήρια τα οποία συμβαίνουν Σάββατοκύριακα από τις 10:00 πμ ως τις 17:00 μμ. Κάθε εργαστήριο διαχωρίζεται σε θεωρητικό και σε πρακτικό μέρος.

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος του επιμορφωτικού εργαστηρίου σχολιάζεται λεπτομερώς κάθε τύπος Διαταραχής Άγχους ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Πρόσθετα, γίνεται αναφορά σε γενικότερα θέματα που αφορούν στις συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές τα οποία είναι πιθανόν να προκύψουν στην διάρκεια της θεραπευτικής συνεργασίας.

Ενώ, στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, η κατάρτιση προχωρά στις πρακτικές εφαρμογές των θεματικών ενοτήτων μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, ασκήσεων αυτογνωσίας, σχολιασμούς περιστατικών και προβολές μαγνητοσκοπημένων συνεδριών.

Στο 3ο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν την εφαρμογή της θεραπευτικής προσέγγισης σε ένα βιβλιογραφικό περιστατικό.

Το πρόγραμμα κατάρτισης διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα.

Περισσότερα...

Τα Όρια της Θεραπευτικής Σχέσης


Άρθρο της Βασιλικής Γ. Βενέτη, Post MA, Επιστημονική Υπεύθυνη ΔΔΕΕΨΥ-Ελλάδα, Υπεύθυνη Διεύθυνσης Veneti CPT Services Ltd-Κύπρος

Αν και τα όρια της θεραπευτικής σχέσης δεν περιλαμβάνονται στις τεχνικές του θεραπευτικού μοντέλου, είναι σημαντικά σημεία τα οποία χρειάζεται να προσέχει ιδιαιτέρως ο θεραπευτής καθ όλη την διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας. Τα όρια της θεραπευτικής σχέσης καθορίζονται με τον χώρο στον οποίο εξελίσσεται η θεραπεία. Πρόκειται λοιπόν για τον επαγγελματικό χώρο που στεγάζει το γραφείο του ψυχοθεραπευτή, ο οποίος δεν αλλάζει παρά μόνο για κάποιο θεραπευτικό λόγο όπως είναι η εφαρμογή μιας θεραπευτικής τεχνικής.

Ο χρόνος κάθε συνεδρίας είναι καθορισμένος. Εκτός από την πρώτη συνεδρία, η οποία διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά κάθε επομένη συνεδρία έχει διάρκεια κατά μέσο όρο μία ώρα.

Επίσης, οι θεραπευτικοί ρόλοι είναι καθορισμένοι. Ο θεραπευτής είναι ο ειδικός ο οποίος στηριζόμενος στην κατάρτιση του θα ενισχύσει τον θεραπευόμενο προς την επίλυση των προβλημάτων του.

Ο θεραπευτής οφείλει να είναι επιλεκτικός στις προσωπικές πληροφορίες που θα αναφέρει σχετικά με τον εαυτό του στον θεραπευόμενο. Αντίθετα, χρειάζεται να ενημερώσει πλήρως τον θεραπευόμενο για θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την εμπειρία του.

Πρόσθετα, ο θεραπευτής είναι ωφέλιμο να είναι φειδωλός στην χρήση των αυτό- αποκαλύψεων αναφορικά με κοινές εμπειρίες που πιθανόν να έχει με τον θεραπευόμενο.

Ο θεραπευτής δεν επιτρέπεται να δέχεται δώρα από τους θεραπευόμενους, ενώ, είναι ωφέλιμο να αποφεύγει συναντήσεις που μπορούν να διαμορφώσουν κοινωνικούς ρόλους οι οποίοι θα θέσουν σε κίνδυνο την εξέλιξη της θεραπευτικής συνεργασίας.

Ο θεραπευτής οφείλει να διατηρήσει σε συγκεκριμένα πλαίσια την ανάπτυξη οικειότητας στην θεραπευτική σχέση.

Ενώ, χρειάζεται να προσέχει ιδιαιτέρως την περιβολή του καθώς και την γλώσσα που χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει ώστε να γίνει κατανοητός από τον θεραπευόμενο.

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης

στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Καταθλιπτικών Διαταραχών

 


Έναρξη Προγράμματος: 7 Σεπτεμβρίου 2013


Το επαγγελματικό "Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Καταθλιπτικών Διαταραχών" απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Άλλους Επαγγελματίες στον χώρο της Ψυχικής Υγείας που διαμένουν στην Αθήνα αλλά και στην ευρύτερη Ελληνική Επικράτεια.Κατόπιν συνεργασίας, το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Καταθλιπτικών Διαταραχών του ΔΔΕΕΨΥ παρέχεται παράλληλα από την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd με έδρα την Κύπρο.

Μέσω της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd, το Πρόγραμμα Κατάρτισης διεξάγεται ταυτόχρονα με την Κύπρο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αίγυπτο, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, στην Ιταλία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού μοντέλου ψυχοθεραπείας παρέχοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι καταρτιζόμενοι να εξοικειωθούν με την αναγνώριση των συμπτωμάτων και την κλινική αξιολόγηση των Καταθλιπτικών Διαταραχών όπως κωδικοποιούνται στην 5η έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Το «Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Καταθλιπτικών Διαταραχών» εξελίσσεται σε 3 διαδικτυακά διήμερα εργαστήρια τα οποία συμβαίνουν Σάββατοκύριακα από τις 10:00 πμ ως τις 17:00 μμ. Κάθε εργαστήριο διαχωρίζεται σε θεωρητικό και σε πρακτικό μέρος.

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος του επιμορφωτικού εργαστηρίου σχολιάζεται λεπτομερώς κάθε τύπος Καταθλιπτικής Διαταραχής ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.

Το πρόγραμμα κατάρτισης διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα.

Περισσότερα...

Veneti CPT Services Ltd: 8 Ιουλίου 2013: Ανακοίνωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης για το έτος 2013-2014

 

Η Veneti CPT Services Ltd ανακοινώνει τα Επαγγελματικά Προγράμματα Κατάρτισης για το έτος 2013-2014. Οι Δραστηριότητες Κατάρτισης της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd, στηριζομένες στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM-5, στοχεύουν στην Εξειδικευμένη Επαγγελματική Επιμόρφωση των Εφαρμογών της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας αποβλέποντας στην άρτια και ολοκληρωμένη κατάρτιση των Ειδικών στην κοινότητα της Ψυχικής Υγείας.
 
Πρόσθετα, η Veneti CPT Services Ltd σε συνεργασία με το ΔΔΕΕΨΥ-Ελλάδα παρέχουν Διαδικτυακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία συγκεκριμένων ομάδων Ψυχικών Διαταραχών.

Μέσω της Veneti CPT Services Ltd, τα Διαδικτυακά Προγράμματα Κατάρτισης διεξάγονται ταυτόχρονα με την Κύπρο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αίγυπτο, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία.    

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 2013-2014 της Veneti CPT Services Ltd καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ενότητες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.venetiservices.eu

Καλή Επιμορφωτική Χρονιά!

 ΔΔΕΕΨΥ-Ελλάδα: Ανακοίνωση Συνεργασίας με την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd


H Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd με έδρα την Κύπρο  δραστηριοποείται στην Προαγωγή της Επιστήμης της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχοθεραπείας και στην Διάδοση της Ευρύτερης Ψυχολογικής και Συναφούς Γνώσης τόσο στην Κύπρο όσο και Διεθνώς, στην Προσφορά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης στους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας, σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Διαφόρων Ειδικοτήτων, στην Ενημέρωση και στην Ευαισθητοποίηση πάσα Ενδιαφερόμενου στις Πρόσφατες Εξελίξεις της Επιστημονικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας καθώς και στην παροχή Διαδικτυακών Υπηρεσιών των Αναφερθέντων και αλλών Συναφή Εργασιών.


 

Η Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd  αποβλέποντας στην Εξειδικευμένη και Συνεχιζόμενη Επιμόρφωση της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Κοινότητας παρέχει διεθνώς προγράμματα διαδικτυακής κατάρτισης αποκλειστικά ή συνεργατικά με συναφείς φορείς.

To Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd προσφέρουν το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Καταθλιπτικών Διαταραχών & το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών.

Μέσω της Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd, το Πρόγραμμα Κατάρτισης διεξάγεται ταυτόχρονα με την Κύπρο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αίγυπτο, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Δραστηριότητες της Veneti CPT Services Ltd, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας, πατώντας τον σύνδεσμο.

Περισσότερα Άρθρα...
Greek
Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους